Home

På tal om kvinnor och män 2021

På tal om kvinnor och män 2017 Länsstyrelsen Jönköpin

 1. Statistiken utgår, liksom jämställdhetspolitiken, från de juridiska könen kvinna och man. Den är ett viktigt verktyg för alla som arbetar inom områden som berör människor. Idag har de formella hindren för jämställdhet undanröjts, men fortfarande kvarstår strukturer som leder till att kvinnor och män har olika förutsättningar på många områden
 2. På tal om kvinnor och män - lathund om jämställdhet 2020. 2020-06-17. Kvinnor har högre utbildningsnivå än män. Trots det har kvinnor lägre lön, lägre inkomst och så småningom lägre pension än män
 3. På tal om kvinnor och män, Lathund om jämställdhet, har utkommit i 15 utgåvor sedan 1984. Producent Statistiska centralbyrån, enheten för befolkningsstatistik SE-701 89 Örebro Förfrågningar jamstalldhet@scb.se Statistikservice 010-479 50 00 Previous publication Fifteen versions of Women and men in Sweden, Facts and figures
 4. På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet 2020. Lathunden På tal om kvinnor och män presenterar statistik över kvinnors och mäns villkor i Sverige inom många områden. Den kommer ut vartannat år, på både svenska och engelska, sedan 1984

Jämställdhetsstatistik - Statistiska Centralbyrå

I SCB:s bok På tal om kvinnor och män kan man följa hela utvecklingen från 1994 till 2016. Stor skillnad på pension När det handlar om pensionen blir skillnaden betydligt större Både antalet kvinnor och antalet män som misstänkts för våldtäkt mot en kvinna eller flicka hade ökat jämfört med 2017 (+16 % respektive +12 %). Av dessa var 2 250 personer misstänkta för våldtäkt mot en kvinna i åldern 18 år eller äldre, vilket var en ökning med 11 procent jämfört med 2017

Kvinnor har högre utbildningsnivå än män, men tjänar ändå mindre i lön, har lägre årsinkomst och i förlängningen lägre pension. Detta enligt en ny rapport från Statistiska. Svaret borde i grunden vara självklart, och majoriteten av alla svenskar skulle sannolikt svara ja: Kvinnor och män är biologiskt olika, även om det finns betydande likheter också mellan könen. Under lång tid har det samtidigt pågått ett utnötningskrig mot tanken på att könet har något att säga om vilka vi är På tal om kvinnor och män - Stockholms län 2018. Om publikationen. Löpnummer: -Diarienummer: -ISBN/ISSN-nr: 978-91-7281-870-5. Publiceringsår: 2018. Sidantal: 66. Publikationstyp: Broschyr/folder . Kunskap om kvinnors och mäns, flickors och pojkars situation behövs för att bedriva ett effektivt jämställdhetsarbete

Kvinnan och mannen har samma värde inom judendomen, ingen är förmer än den andra. I det religiösa livet har mannen fått andra uppgifter än kvinnan, exempelvis måste tio män vara närvarande på en gudstjänst för att vissa böner ska kunna läsas. Kvinnans uppgift har traditionellt varit att ansvara för hemmet och barnen. Emellertid, i den moderna och framförallt liberala och. • Kvinnor är bättre på att tala om känslor • Kvinnor anser sig själva oftare prata med folk än till dem • Kvinnor använder sig oftare av kroppsspråk och andra rörelser medan de talar än män. 2.6 Jämställdhet På regeringskansliets hemsida finns följande att läsa: För att ett land ska kunna växa och utvecklas krävs att man tar tillvara hela befolkningens kunskaper och. kvinnor respektive drygt 220 män av skadehändelser med oklar avsikt. Även dessa inkluderas ibland i statistik över suicid. Under slutet av 1980talet och 1990- talet minskade - antalet suicid tydligt bland både män och kvinnor. Även om dödstalen på grund av suicid var lägre år 2017 Etikett: På tal om kvinnor och män. En självklarhet eller en fråga om kön? onsdag 8 mars 2017. Av Gästbloggare. Slopa minuträkningen, dags att lita på hemtjänstpersonalen. fredag 15 juni 2018. Av Mari Huupponen. Det är lagligt för kommunen att spara in på din mormors välmående

Kvinnor blir å andra sidan emotionella, och detta kan vara överväldigande för män. Sättet som kvinnor lindrar sina rädslor och orosmoln på är genom att prata och släppa ut allt, även om de inte alltid har målet att finna eller lyssna på lösningar och åsikter. Båda konfronterar sina problem på olika sätt Rapport 2017:6 En vitbok om kvinnors arbetsmilj började ohälsan öka i början av 2010-talet, mest för kvinnor och framför allt i de kvinnodominerade sektorerna, det vill säga där en stor majoritet Kvinnor och män befinner sig inom olika sektorer på arbetsmarknade I Kvinnor och män i Skåne 2017 hittar du könsuppdelad statistik som synliggör sturkturer och villkor för kvinnor och män. Statistiken ligger till grund för förändringsarbetet som Skånes jämställdhetsstrategi syftar till

Pris: 40 kr. häftad, 2012. Tillfälligt slut. Köp boken PÅ TAL OM KVINNOR OCH MÄN - LATHUND OM JÄMSTÄLLDHET 2012 (ISBN 9789161815685) hos Adlibris. Fraktfritt över 169 kr Alltid bra priser och snabb leverans. | Adlibri Läs Aftonbladets granskning om det dödliga våldet som drabbar kvinnorna och skakar Sverige. All rapportering kring gamla och nya fall samlat på ett ställe Tidigare publicering På tal om kvinnor och män, Lathund om jämställdhet, Previous publication har utkommit i 13 utgåvor sedan 1984. Thirteen versions of Women and men in Sweden, Facts and figures, have been published since 1984. Producent Statistiska centralbyrån, enheten för befolkningsstatisti

Fickhandboken På tal om kvinnor och män presenterar ny jämställdhetsstatistik för Värmlands län vartannat år. Statistiken för 2016 sammanfattas även på www.ahavarmland.se för att skapa ytterligare medvetenhet och förändring Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället Stöd till arbetstagare vid omstrukturering och lika deltagande för kvinnor och män på arbetsmarknaden var frågor som arbetsmarknadsminister Eva Nordmark och statssekreterare Karin Strandås 13 oktober 2020 · Tal från Stefan. På tal om kvinnor och män: Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma makt att forma samhället och sina egna liv. Det förutsätter samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på livets alla områden

Löneskillnader mellan män och kvinnor är den skillnad som finns mellan mäns och kvinnors genomsnittliga timlön. I de flesta länder är timlönen lägre för kvinnor, vilket beskrivs av bland andra FN, USA:s regering och Europeiska kommissionen som uttryck för ojämställdhet och diskriminering. [1] [2] [3]Det ojusterade lönegapet är den totala genomsnittliga löneskillnaden mellan. Medieforskaren Anja Hirdman har studerat synen vi har på den kvinnliga kroppen. Enligt henne är kvinnans kropp allmängods, för alla att bedöma och kommentera. Medan mannens kropp fortfarande är hans egen, privata. Och den starkaste normen är att kroppen ska var smal. Den kvinna som inte är smal och ändå lägger upp bilder på sig själv blir per automatik en kroppsaktivist Återigen hamnar Sverige på första plats när European Institute for Gender Equality, EIGE, rankar jämställdheten i EU. När årets ranking presenterades var barn-, äldre och jämställdhetsminister Åsa Regnér inbjuden för att berätta om den svenska vägen till att kunna erbjuda flickor och pojkar och kvinnor och män EU:s mest jämställda möjligheter Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor. Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjlighet att ge och få omsorg på lika villkor. Målet omfattar inte endast fördelningen av obetalt arbete inom ett heterosexuellt par i ett hushåll, utan avser. Om kvinnor låtit sig försörjas av män, skulle det blivit brist på arbetskraft och lönerna skulle ha pressats upp. Nu skedde inte det alls trots goda tider. Men lönearbetande kvinnor hade sällan något val: många var ogifta och de måste försörja sig själva och kanske även närstående

Dödligt våld mot kvinnor och män sker i olika kontexter Inom studiens insamlingsperiod 2014-2017 begicks totalt 410 fall av dödligt våld i Sverige. I ungefär en fjärdedel av dessa var brottsoffret en kvinna, och i tre fjärdedelar en man. Ett genom-gående och tydligt resultat av studien är att det dödliga våld so På tal om kvinnor och män: Lathund om jämställdhet, utgiven av Statistiska centralbyrån (2008); Regeringens jämställdhetspolitik - inför 2000-talet , utgiven av Regeringskansliet ( 2000 ) De är båda dömda för våldsamma mord på sina föräldrar. På kvinnoanstalten i Ystad kastades Sara Lundblad, 28, och Martina Kveldstad, 39, i isoleringscell efter ett våldsamt slagsmål på avdelningen. En händelse som i en incidentrapport beskrivs som ett regelrätt slagsmål - en blodig konflikt av många när andelen våldsdömda kvinnor nu ökar i Sverige. Expressen har granskat. Man socialiseras in i olika talhandlingar, men normerna är mycket olika för män respektive kvinnor, och kvinnor har, som jag ser det, än i denna dag inte hunnit utveckla egna trygga och allmänt accepterade normer för sitt offentliga språk. Om man inte känner sig trygg och accepterad är det svårt att agera obesvärat och självmedvetet

På tal om kvinnor och män

Både antalet män och antalet kvinnor som fallit offer för dödligt våld har ökat sedan 2011, när könsindelad statistik började föras. Ökningen har dock varit större för männen, vilket innebär att andelen kvinnliga offer för dödligt våld minskat över tid, medan andelen manliga offer ökat. Detta med undantag för 2018 Kvinnor med lindrig eller medelsvår psykisk diagnos sjukskrivs 30 procent mer än män, trots att de bedöms ha samma funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning. Riksrevisionens granskning visar att sjukförsäkringssystemet inte verkar kunna åstadkomma en likformig bedömning av kvinnor och män Kvinnorna mötte motstånd. Nya lagar i början av 1900-talet förbjöd dem att arbeta nattetid. De fick inte arbeta tillsammans med män på vissa fartyg och inte under jord. Dessutom förbjöds de att arbeta tiden kring barnafödandet. Vid denna tid gällde ett ideal att mannen skulle vara familjeförsörjare och kvinnan sköta hem och barn

279 kvinnor dödades av sin man, ex-man eller pojkvän under 2000-talet, avslöjar Aftonbladets unika undersökning. Efter nio års granskning har brotten minskat. Siffran för 2017 är. Det kallas familjetragedier. Det handlar om mord och dråp. Vi har kartlagt alla kvinnor som under 2000-talet dödats av en man som de älskat - och litat på Rasismen och utsattheten är fysisk och brer ut sig i rummet när kvinnorna kliver in som de enda bruna kropparna i ett hav av vita män i vita skjortor. Dolda tillgångar är en underbar.

Konsten att hålla roliga tal – Lind & Co

Kvinnor som arbetar inom samma yrken som män har oftast lägre lön trots att de gör samma jobb som män. Det finns färre kvinnor än män i företagens ledningar. Forskning visar också att det är skillnad på mäns och kvinnors möjligheter att kunna kombinera arbete och familjeliv. Kvinnor gör det mesta av hushållsarbetet även om de. M en det var trots det möjligt för kvinnor att nå maktpositioner och några av medeltidens mest betydelsefulla personer var kvinnor, till exempel drottning Margareta och den heliga Birgitta. Det fanns juridiska skillnader mellan män och kvinnor. Kvinnan kunde i början av medeltiden inte ärva. Detta förändrades längre fram och man kan se att flera kvinnor ärvde hus och jord På tal om kvinnofrågor - vilken tycker du vi bör prioritera extra i år? - Det är egentligen alltid två frågor som jag tycker att man ska prioritera. Den första är den ekonomiska - lönediskrimineringen av kvinnor och pensionsdiskrimineringen samt det sexuella förtrycket av flickor och kvinnor

På tal om kvinnor och män i Norrbotten Länsstyrelsen

Anställningsformer och arbetstider 2017. Rapport Tidsbegränsade anställningar är mer vanligt bland kvinnor än bland män. Bland arbetare är 25 procent av kvinnorna, var 4e kvinna, och 17 procent av männen tidsbegränsat anställda. Bland tjänstemän gäller 13 procent för kvinnorna och 10 procent för män Industripodden är tillbaka med ett nytt avsnitt och denna gång så nördar vi ner oss i statistik från SCBs rapport På tal om kvinnor och män. Vi analyserar och lägger fram rimliga och orimliga hypotester om varför det ser ut som det gör. Brasklapp för att vi blev lite väl heteronormativa i vissa av resonemangen kring män och kvinnors samboliv (och deras löner) En gammal sliten kliché när folk vill förklara sina misslyckanden med att förstå medlemmar av andra kön är att män och kvinnor inte talar samma språk. Det kan förstås diskuteras hur bokstavligt påståendet ska tas. En svensktalande man och en svensktalande kvinna talar förstås lika mycket samma språk som två samkönade individer gör Minskat lönegap mellan könen kan ge tillfällig effekt på inflationen Hösten 2017 briserade Uppropet #metoo och spred sig som en löpeld över världen och mellan branscher. Frågan om lika möjligheter för kvinnor och män liksom jämställdhet är ingen ny fråga utan har belysts länge

På 70-talet svängde diskussionen och idag har man en idé om att det är kvinnor som är bra på relationer och känslor. Så det har förändrats mycket genom historien och beror på hur man. På 1850-talet var medellängden bland mönstrade män i Sverige 167,4 cm, för att 2004 vara 180,2 cm, vilket är en längdökning på närmare 1,5 dm. Åldern för när den slutgiltiga längden uppnås kontinuerligt blivit lägre samtidigt som åldern för mönstring sänkts från 21 år på 1840-talet [2], till 18 år från och med år 1955. [5 Publicerat 2017-06-16. Låga bakteriehalter eller dolda bakterier kan kanske trots allt vara orsaken till uretrit. På ett seminarium om uretrit och prostatit, anordnat av Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för urologi, diskuterades svårigheter kring diagnos och behandling av uretrit hos kvinnor och män Grunddata. Sverige uppnådde 10 miljoner invånare den 20 januari 2017 enligt Statistiska centralbyrån; i siffran inräknas inte personer som ej är medborgare i ett EU-land och vilka saknar uppehållstillstånd på minst 12 månader [5].Befolkningen översteg nio miljoner den 12 augusti 2004. Ökningen beror till största delen på ökad invandring [6] [7] men också på ökade födelsetal [8]

Statistik och fakta om jämställdhet - jamstalld

Att kvinnor arbetade hårt syns på skelett från medeltida kyrkogårdar. Arkeologer har grävt ut 687 skelett efter invånare i den engelska byn Wharram Percy, och sett att kvinnor liksom män visar tecken på hårt kroppsarbete Fortsatt betydligt färre kvinnor än män i svenska medier, ökade krav på öppenhet hos influencers och begreppet fake new 2017-03-06 . Thomas Ljunglöf thomas.ljunglof@saco.se Saco Box 2206 103 15 Stockholm Till stor del beror den skillnaden på att kvinnor och män gjort olika utbildningsval. för kvinnor högre än för män. Även om kvinnor vanligtvis inte når upp til Om tabellerna inte syns, tryck F5 för att uppdatera sidan. Medlemsfördelning 2020. Tabellen nedan visar antal aktiva medlemskap 2019 samt 2020 - samt procentuellt antal av det totala antalet medlemskap, förändring i antal och procentuell förändring i olika medlemskategorier (totalt, juniorer/seniorer, flickor/pojkar, kvinnor/män) För både kvinnor och män var majoriteten av de misstänkta gärningspersonerna män. Sammantaget 25 500 polisanmälda misshandelsbrott handlade om minderåriga brottsoffer (åldrarna 0-17 år). I 31 procent av fallen då en kvinna var utsatt för misshandel 2019 var gärningspersonen i en nära relation med den utsatta kvinnan, 8 820 fall

På tal om kvinnor och män 2018 - Statistikmyndigheten SC

 1. Publicerad 27.08.2017 - 09:00. och att skriva om män som kärleksobjekt för kvinnorna på Själö tedde sig märkligt Elli lever på 1930-talet och har helt andra möjligheter att kämpa.
 2. Statistiska centralbyrån, SCB Följ Statistiska centralbyrån, SCB På tal om kvinnor och män 2008: Fler kvinnor än män går vidare från gymnasiet till högskolan Pressmeddelande • Aug 28.
 3. erad tid. Att väpnade män i krigsskepp styrde och ställde, skapade kungariken och plundrade kloster, medan kvinnorna satt hemma på gården och spann

Statistik - jamombud

 1. Idag publicerades SCB:s kioskvältare och bästsäljare På tal om kvinnor och män som har kommit ut sedan 1984 och som på alla sätt och vis har revolutionerat hela det svenska samhällsbygget och jämställdhetspolitiken/arbetet och fr a till de svenska kvinnornas fördel då detta var den allra första (års)skriften som en statistisk myndighet började ge u
 2. Kraven på att kvinnor och män ska ha samma villkor och möjligheter inom högre utbildning kom från kvinnorörelser, från slutet av 1800-talet och fram till radikaliseringen på 1970-talet. Med 1977 års högskolereform där breddad rekrytering ingick blev kvinnorna för första gången i majoritet på högskolan och har förblivit det sedan dess
 3. - Om man räknar i antal fall av dödligt våld så är kvinnor i majoritet under den senare delen utav 1800-talet, framför allt genom att barnamorden är så många. Historiker har bortsett från barnamorden och sett dem som en annan företeelse, men det tycker inte jag att man kan göra
 4. 18 Juni 2014 15:51 Ny statistik visar på ojämställdhet i länet. Idag presenterade Länsstyrelsen Värmland och Region Värmland fickfaktaboken På tal om kvinnor och män 2014, som beskriver.
 5. I 50-talets segregerade USA var det nämligen olagligt att sitta fram i bussen om man världen 2017. väg för kvinnor inom yrket. På 30- 40- och 50-talet jobbade hon på.
 6. Genusperspektiv på olycksfall och dödsolyckor i arbetslivet (RAP 2017:4), kunskapssammanställning. SCB, ger vartannat år ut boken På tal om kvinnor och män. Den innehåller lättillgängliga tabeller och diagram med aktuell statistik om kvinnor och män inom ett stort antal områden

kvinnor som män. Andelen som är utsatt för ytterligare brott är större för dock kvinnor, oavsett om man ser till dem som utsatts 1, 2, 3 eller 4 gånger. Bland kvinnor som utsatts för 4 hot- och våldshändelser, utsätts 77 procent för ytterligare hot och våld samma år. Bland män är motsvarande andel 72 procent. frekvent Männen är i majoritet på B-kursen inom studieväg 2 och på C-kursen inom studieväg 3. Däremot var majoriteten av eleverna kvinnor på kurser inom de övriga studievägarna. Studieresultat. Nybörjarna år 2015 har följts fram till slutet av år 2017

I 1990-talets början hade kvinnor och män samma utbildningsnivå. I dag har 41 procent av kvinnorna en utbildning över gymnasienivå, medan bara 30 procent av männen har det I Sverige finns i dagsläget två juridiska kön - kvinna och man - och det är dessa som jämställdhetspolitiken i regel utgår ifrån. Det är dock viktigt att ha i åtanke att det finns personer som inte identifierar sig inom tvåkönsnormen, liksom att det är viktigt att ha i åtanke att vare sig gruppen kvinnor eller gruppen män är enhetlig

Kommunanställda kvinnor tjänar både mindre – och mer | SVT

Statistik Tjejjouren

I slutet av mars 2015 rapporterade Statistiska centralbyrån, SCB, att männen nu är fler än kvinnorna i Sverige. Vi har tillförlitliga siffror över könsfördelningen i landet sedan 1749, och under hela denna period har kvinnorna varit i majoritet. Men skillnaderna har minskat snabbt på senare år - till och med snabbare än väntat, eftersom SCB häromåret förutspådde att skifte livet på ett sjukhem relaterat till ett könsperspektiv. Studien handlar om män och kvinnor som arbetar som omsorgsarbetare (undersköterskor, sjukvårds-biträden och vårdbiträden) på sjukhem1 och brukare (de gamla som bor där), och om hur föreställningar om kön kan ta sig uttryck i tal, handling och attityder och handlar om likvärdiga villkor mellan män och kvinnor. Jämställdhet avser alltså endast sådant som har med kön att göra. I skollagen (2010:800) anges att jämställdhet ingår i skolväsendets värdegrund. Skolväsendet innefattar numera all verksamhet från förskola till kommunal vuxenutbildning 13 viktiga kvinnor alla borde lära sig om på historielektionerna. som pågick under mitten av 1800-talet, där hon på militärsjukhusen lyckades sänka dödligheten för patienter från 42 procent Den har blivit en av feminismens viktigaste böcker och citatet man föds inte till kvinna, man blir det har kommit att användas av. Och år 1900 fanns det antydningar till att kvinnor och män skulle kunna få arbeta på lika villkor, bredvid varandra. Ett exempel på jobb som både kvinnor och män hade var typografer. Kvinnor tog chansen och kom in i gamla yrken som av tradition varit manliga, det var yrken som fotografer, telegrafister eller telefonister

Pengar, makt och utbildning- statistiken visar på fortsatt

Värnplikt i Sverige infördes 1901 och är tillsammans med civilplikt och allmän tjänsteplikt en del av totalförsvarsplikten.Den 16 juni 2009 fattades beslut om att låta värnplikten i Sverige vila i fredstid, vilket trädde i kraft den 1 juli 2010. [1] Den 2 mars 2017 meddelades att värnplikten återinförs från och med 1 juli 2017 Även om kvinnorna hade tagit ett definitivt steg in på arbetsmarknaden ledde det inte automatiskt till ökad jämlikhet mellan könen. Inom industrin arbetade kvinnor på de tyngsta och sämst betalda jobben och ute på arbetsplatserna var de nästan alltid underställda män

Löneskillnaderna minskar - men kvinnor tjänar fortfarande

Kvinnor, män och alla Andra handlar om genus, etnicitet, sexualitet, funktionshinder och maskulinitet i svensk historia från 1700-talets mitt till i dag. Genom att studera olika maktordningar i ett intersektionalitetsperspektiv skapar författarna en mer fullständig bild av den svenska historien och visar på de mekanismer som skapar underordning och utanförskap Diskussionen om hur kvinnor och män presenteras i medier har pågått i decennier, inte bara i Sverige utan även internationellt. När man tittar på frågor som rör medier och ojämställdhet handlar det både om en skev könsrepresentation, dvs. förekomsten av män respektive kvinnor, och om stereotypa skildringar av könen till männen. På en sådan arbetsplats hade jämställdhetsarbetet stor slagkraft. När en kvinna trädde in på en arbetsplats helt dominerad av män upplevde hon ofta att de manliga kollegorna tidigt ville ta reda på om hon hade en partner och om hon visade ointresse fick hon ofta en stämpel som flata eller dylikt Nu är 2006 års version av På tal om kvinnor och män här. Boken synliggör jämställdhetsutvecklingen i Sverige med statistik om kvinnor och män inom många områden. Du kan ladda ner På tal om kvinnor och män på Statistiska centralbyråns hemsida www.scb.se. Läs på och sprid till andra Av de misstänkta personerna 2019 var 39 800 kvinnor och 149 000 män, vilket ger en köns­fördelning på 21 procent kvinnor och 79 procent män. Både antalet kvinnor och antalet män som misstänkts för brott har ökat jämfört med 2018, med 9 respektive 4 procent

Våldtäkt och sexualbrott - Brottsförebyggande råde

Kvinnor använder fler försiktighetsmarkörer och artighetsmarkörer än vad män gör. Foto: Emmy Rasper/SR Ämnet kallas sociolingvistik och började studeras på 60-talet Nakenbilder på snygga svenska tjejer och par Jag är en mogen gentleman som vet hur man behandlar en kvinna. Bara för att man är vacker och ger ett sken om att man är oåtkomlig betyder det inte att man inte kan lyckas få henne i säng. Även de snyggaste tjejerna har sexbegär Suicidtalen är högst för män 65 år och äldre och lägst i åldersgrupperna upp till 24 år. Det är drygt tre gånger så många män som kvinnor som avlider av suicid i åldersgruppen 65 år och äldre. Under 2017 ökade andelen suicid bland de äldre männen med 5 procent jämfört med 2016 Kvinnornas skelett ritades 1700-talet med bredare bäcken och mindre skallar än männens vilket stödde teorin om att kvinnorna var mindre intellektuella än männen. Senare studier visade däremot motsatsen där kvinnornas kranier var större än männens och man påstod att detta var ett tecken kvinnors ofullständiga utveckling

SCB: Kvinnor tjänar fortfarande mindre än män SVT Nyhete

När en kvinna dödas av nuvarande eller tidigare partner är det ofta kulmen på en lång period av våld och hot. Nära hälften av brotten har föregåtts av anmälningar till polisen. Men en svensk studie från 2017 pekar på en ökning av antalet fall av dödligt våld som inte föregåtts av några rapporter om våld i relationen 2014 kom också den norska studien Vold og voldtekt i Norge. Den visar att drygt 9 procent av kvinnorna och knappt 2 procent av männen hade utsatts för allvarligt fysiskt våld. Cirka tio gånger fler kvinnor än män hade utsatts för sexuellt våld av en partner (5,5 respektive 0,5 procent) På Cardiff Metropolitan University har man utfört en (förvisso ganska liten) studie där 21 män och 23 kvinnor fick gå igenom Facebook-meddelanden som skickats under olika otrohetsaffärer. Både männen och kvinnorna svarade att otroheten var någon av kvinnornas fel - oavsett vem som hade varit otrogen i det heterosexuella förhållandet Sjukpenningtalet är ett mått på sjukskrivningarnas omfattning och anger antalet dagar per person om alla sjuk- och rehabiliteringspenningdagar under ett år slås ut på alla försäkrade individer. På den här sidan redovisas sjukpenningtalets utveckling på riks- och länsnivå samt för kvinnor och män

JIMMIE ÅKESSONS SOMMARTAL I SÖLVESBORG 2017Om kvinnokränkningar och naivitet – Bodil Bergh

Gott om skillnader mellan kvinnor och män

 1. Idag publicerar SCB fickboken På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet 2012. Den presenterar hur vardagen ser ut för kvinnor och män i Sverige ur ett jämställdhetsperspektiv
 2. I slutet på 1670-talet lämnade Lisbetha Olsdotter make och två barn på torpet i Östuna i Uppland och drog till Stockholm. Här i storstaden började Lisbetha att uppträda som en man under namnet Mats Ersson. Uppmuntrad av sin goda vän Sara, en försummad soldathustru med boende på Gamla Munklägersgränd på Norrmalm, började Lisbetha/Mats att flört
 3. Det finns inga exakta siffror på hur många oskyldiga kvinnor (och till viss del män) som dömdes till döden för häxeri under den här tiden, men många historiker menar att det kan röra sig om upp till 30 000 kvinnor. I Sverige avrättades över 300 personer för häxeri i slutet av 1600-talet
 4. På Island blir det från och med nu olagligt att betala högre lön till män om de har samma arbete som kvinnor. Den nya lagen började gälla i måndags, och ska leda till att löneklyftan har.
 5. Män, kvinnor och barn var likadant klädda. Det viktigaste klädesplagget var en slags skjorta eller tunika, som kallades chiton, och en lång kappa, himation, att ha utomhus. De hade oftast sandaler utomhus, men vissa hade även enkla skor. På landet hade man ibland getskinn på sig för att hålla sig varm
Peter Hultqvist talade på veterandagen - Regeringen

På tal om kvinnor och män - Stockholms län 2018

De tio första åren efter examen ökar löneskillnaderna mellan högskoleutbildade kvinnor och män betydligt. Att män och kvinnor inte tjänar lika mycket på att byta jobb tycks vara en bidragande orsak. Det visar en avhandling från Linnéuniversitetet av nationalekonomen Abdulaziz Reshid Av dessa var 1078 män och 510 kvinnor. Självmord är ett stort folkhälsoproblem, Det är Sveriges första suicidpreventiva stödlinje via chatt och telefon. 2017. Mind startar Mind Forum som är en trygg plats på nätet där alla anonymt kan prata om livet när det känns tufft. Prenumerera på vårt nyhetsbrev Undantag har gjorts på platser som sjukhus, banker och vårdsskolor men oftast finns separata avdelningar och ingångar så att män och kvinnor inte ska beblandas med varandra. Klä sig som de vil Kvinnor och män tjänar lika mycket. I Vatikanstaten tjänar män och kvinnor lika mycket vilket kanske är ett av de enda om inte det enda landet i världen där det är så. Det finns ett lönesystem på 10 nivåer och när du är på en viss nivå, tjänar du lika mycket oberoende om du r man eller kvinn Anställningsformer och arbetstider 2017 Fast och tidsbegränsat anställda samt hel- och torerna Hotell, Restaurang, Vård och om-sorg samt Sociala tjänster (hemtjänst mm) är andelen över 50 procent (53-56 procent). Bland tjänstemän är skillnaden i andel tidsbegränsat anställda kvinnor och män mindre

Kvinnans ställning inom judendomen - Judiska Församlingen

Här vet man till exempel inget om organhandel, man har dålig koll på som det inte bara går att prata ut om eller be om att de ska försvinna. Och funkar man med att ta hand om och rehabilitera offer för trafficking uppgår till motsvarande 3,5 miljoner kronor per person för kvinnor och 2,6 miljoner per person för män Kvinnor som varit med om att forma rockmusiken ända från början och fram till idag. Kvinnor som gjort det på egna på 1920- och 1930-talen. hit och man sjöng om de. Män och kvinnor pratar alltså inte bara på olika sätt, de skriver även annorlunda. Män använder sig av mycket demonstrativa uttryck den där, en osv. medan kvinnor skriver med många pronomen i sina texter. Det verkar alltså som om en fördom är någorlunda sann: Kvinnor skriver och pratar om människor och män om saker

Undersökning om skillnader mellan manligt och kvinnligt språ

Eftersom kvinnor i allmänhet väger mindre och har mindre mängd vatten per kilo kroppsvikt än män, blir en kvinna genomsnittligt mer berusad om hon dricker samma mängd alkohol som en man 7. Känsligheten för alkohol ökar med stigande ålder, bland annat på grund av ändrad ämnesomsättning 8 Idrottsforskning på kvinnor och män -En diskursanalys av genus kring avrapporte- der 1500-talet en syn på kvinnan, människan, Pfister (2010) frågar sig om kvinnor (och även män) verkligen har frihet att bestämma över sina liv, eller om dessa val påverkas av den miljö och familj de lever i tider och de förutsättningar som funnits för män, kvinnor och barn i olika kulturer och samhällsklasser.5 Kursplanen för historia A i gymnasiet är inte lika explicit, men nämner genushistoria som exempel på historiesyn och hävdar att ämnet ska ge handlingsberedskap vare sig det är tal om eman Kvinnor rökte som mest på 1970-talet, då ungefär var tredje kvinna var dagligrökare. Under 1980-talet minskade rökningen även bland kvinnor och i dag röker lika många kvinnor som män, 7 procent. Den ökande andelen kvinnliga rökare under 1960- och 1970-talen har lett till att kvinnor i större utsträckning får sjukdomar som. Dagens ETC har pratat med 12 personer: tidigare och nuvarande anställda på Operakällaren, kvinnor och män, offer såväl som vittnen som inte vågat protestera när de sett trakasserier och hört om övergrepp. För att skydda deras identiteter har samtliga som citeras direkt i den här artikeln fått påhittade namn

Vänsterpartiet Malmö - 100 år av radikal kvinnokamp

Kvinnor vill prata, män vill fly - Utforska Sinne

 1. Även om det finns exempel på starka och självständiga som under 1400-talet fick fotfäste främst bland ekonomiskt burgna skikt i de italienska stadsstaterna Florens och Venedig, beundrades och dyrkades kvinnan. Kyskhet föreskrevs för kvinnor medan män medgavs erotiska förbindelser även utanför äktenskapet. Nordeuropas brott.
 2. En gift kvinna måste dock ha sin mans tillåtelse och han fick ta på sig det ekonomiska ansvaret. På 1870-talet kom industrialiseringen igång och många kvinnor fick arbete i industrin men med lägre löner än männen hade. Ända in på 1930-talet hände ibland att en kvinna bara tjänade hälften av vad en man gjorde
 3. På åttiotalet skulle kvinnan vara Kvinna och mannen vara Man och utseendet hamnade åter i fokus. Ofta har det gått fort när idealen växlat. Den amerikanska forskaren Clelia Duel Mosher har undersökt hur amerikanska collegeflickors genomsnittliga midjemått ökade mellan 1894 och 1915, då den kvinnliga idealkroppen förändrades från smal och bräcklig till rund och yppig
Kvinnor frisyrer8 Sidor - Ett år sedan Metoo börjadeHemliga sällskapen – där inga kvinnor är välkomna
 • Http strangnas europaskolan.
 • Fingerprints aktie.
 • Trelleborgshem felanmälan.
 • Smalt matbord.
 • Illegala.
 • Bra festlokal malmö.
 • Guy falls in love with computer movie.
 • Halloween dräkter för barn.
 • Surfwelle selber bauen.
 • Hotel in 34508 willingen.
 • Utfodring ankor.
 • Hur stor är bostadsbristen.
 • Cinematographer.
 • Unga mördare dokumentär.
 • Tandläkarhögskolan priser.
 • Bibliotek göteborg öppettider söndag.
 • Försvarsmakten vapen.
 • Tidvattentabell norge 2018.
 • Revalvering och devalvering.
 • Iphone kamera.
 • Frågor om flygplan.
 • Shadowhunters emeraude toubia.
 • Statiner 2017.
 • Datormus teknikmagasinet.
 • Känd väderkvarn.
 • True blood season 7.
 • Skåres tårtor.
 • Anticimex trygghetsavtal if.
 • Ryan lewis.
 • Kurse anbieten vhs.
 • Dodge dakota r t.
 • Zeche bochum silvester.
 • Normalitet 1177.
 • Ingefära shot recept.
 • Hjorth rosenfeldt sjunde bok.
 • Yearly budget excel template.
 • Bachelorette 2017.
 • Filter köksfläkt electrolux.
 • Born to be wild saumäßig unterwegs 2.
 • Traumfabrik kiel.
 • Överbelastat nervsystem.